fbpx

Ultieme SEO gids: alle vakjargon uitgelegd

07/05/2023

In de dynamische wereld van digitale marketing is Search Engine Optimization (SEO) de ruggengraat die merken helpt zichtbaar en relevant te blijven in de overvolle online ruimte.

Maar voor degenen die net hun eerste stappen zetten in deze wereld, kan de taal van SEO aanvoelen als een verwarrend jargon.

Van ‘backlinks’ en ‘metatags’ tot ‘anchor tekst’ en ‘crawl budget’, SEO kent een eigen lexicon. In dit artikel duiken we dieper in deze termen en ontrafelen we de betekenis achter elk woord, zodat je niet alleen het jargon begrijpt, maar ook de impact ervan op je website en online aanwezigheid.

htaccess

Een .htaccess-bestand is een configuratiebestand dat wordt gebruikt op webservers die draaien op het Apache Software Foundation’s Apache. Het kan worden gebruikt om verschillende serverconfiguraties in te stellen, zoals omleidingen, URL-omschrijvingen en specifieke beveiligingsinstellingen.

200 response

Een 200 response is een HTTP-statuscode die aangeeft dat een verzoek succesvol is verwerkt door een server. Dit betekent dat de gevraagde actie is voltooid en dat de server een passend antwoord heeft geleverd, zoals het ophalen van een webpagina of het accepteren van gegevensinzending.

400 http error

Een 400 Bad Request HTTP-foutmelding geeft aan dat de aanvraag die naar de server is gestuurd ongeldig of incorrect is. Dit kan veroorzaakt worden door diverse factoren, zoals een onjuist gestructureerde URL, verkeerde aanvraagparameters of ongeldige gegevens in de aanvraag. Het is aan de client om de fout te corrigeren en opnieuw te proberen.

403 http error

Een 403 Forbidden HTTP-foutmelding duidt aan dat de client weliswaar de server heeft bereikt, maar geen toestemming heeft om de gevraagde bron te bekijken of te bewerken. Dit kan zijn omdat de gebruiker niet is geauthenticeerd, niet de juiste rechten heeft, of door specifieke serverbeperkingen. Het geeft een verbod aan op basis van de serverinstellingen.

502 http error

Een 502 Bad Gateway HTTP-foutmelding treedt op wanneer één server op het internet een ongeldig antwoord ontvangt van een andere server. Dit kan gebeuren bij communicatie tussen webserver en gateway of proxy. Het duidt vaak op netwerkproblemen of onjuiste configuraties op de serverzijde. De oorzaak kan variëren, van serveroverbelasting tot netwerkissues.

A/B testing

A/B-testen is een methode waarbij twee versies van een webpagina of app worden vergeleken om te bepalen welke beter presteert in termen van conversie. Gebruikers worden willekeurig toegewezen aan de A- of B-versie. Door statistische analyse van de prestatie-indicatoren, zoals klikfrequentie of aankopen, kan men bepalen welke versie effectiever is voor een specifiek doel.

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Pages (AMP) is een open-source initiatief ontworpen om mobiele webpagina’s sneller te laden. Door een vereenvoudigde HTML-structuur en beperkte JS-elementen te gebruiken, biedt AMP geoptimaliseerde content die direct vanuit Google’s cache wordt geladen. Dit verbetert de gebruikerservaring op mobiele apparaten aanzienlijk door snellere laadtijden.

Affiliate Link

Een affiliate link is een specifieke URL die een affiliate gebruikt om bezoekers naar een adverteerder’s product of dienst te leiden. Deze link bevat een unieke ID of marker die de doorverwijzende affiliate identificeert. Wanneer bezoekers op de link klikken of aankopen doen via deze link, ontvangt de affiliate een commissie voor de doorverwijzing of verkoop.

Algorithm Update

Een Algorithm Update verwijst naar wijzigingen in de berekeningsmethoden die zoekmachines gebruiken om webpagina’s te rangschikken. Deze updates kunnen invloed hebben op de zichtbaarheid en rangschikking van sites in zoekresultaten. Zoekmachines, zoals Google, voeren regelmatig updates uit om betere resultaten aan gebruikers te leveren en spam of lage kwaliteit content te bestrijden.

Alt-text

Alt-text, of alternatieve tekst, is een beschrijving toegevoegd aan afbeeldingen binnen HTML-code. Het beschrijft de inhoud van de afbeelding en is essentieel voor bezoekers die afbeeldingen niet kunnen zien, zoals visueel gehandicapten die schermlezers gebruiken. Daarnaast helpt alt-text zoekmachines de afbeeldingsinhoud te begrijpen, wat SEO ten goede komt.

Anchor text

Anchor text verwijst naar de zichtbare, klikbare tekst in een hyperlink. In HTML is dit de tekst tussen de <a> en </a> tags. Deze tekst helpt gebruikers en zoekmachines de inhoud van de gelinkte pagina te begrijpen. Goed gekozen anchor-teksten verbeteren de gebruiksvriendelijkheid en kunnen SEO-voordelen bieden, mits op de juiste wijze toegepast.

Ankertekst

Ankertekst is de Nederlandse term voor “anchor text” en verwijst naar de zichtbare, klikbare tekst van een hyperlink op een webpagina. Deze tekst geeft gebruikers en zoekmachines indicatie over de inhoud van de gelinkte pagina. Correct gebruik van ankertekst kan bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid van een site en is ook van belang voor zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Answer the public

Answer the Public is een online tool die zoekvragen en -onderwerpen visualiseert gebaseerd op de input van een specifiek keyword. De tool genereert vragen, voorzetsels, vergelijkingen en gerelateerde zoekopdrachten die mensen intypen in zoekmachines. Het biedt marketeers en contentmakers inzichten om relevante content te creëren die aansluit op de zoekintentie van gebruikers.

Authority

Authority in digitale marketing verwijst naar de mate van betrouwbaarheid en invloed van een website. Hoge autoriteit wordt vaak geassocieerd met kwalitatieve content, betrouwbare backlinks en een goede reputatie in een bepaalde niche of industrie. Websites met hoge autoriteit worden doorgaans gunstiger gerangschikt door zoekmachines en hebben meer invloed op hun publiek.

Backlink

Een backlink, ook wel “inbound link” genoemd, is een link van de ene website naar een andere. Backlinks zijn essentieel voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) omdat ze een “stem” van vertrouwen van de ene site naar de andere vertegenwoordigen. Een groot aantal kwalitatieve backlinks kan de autoriteit en rangschikking van een website in zoekresultaten verbeteren.

Black Hat SEO

Black Hat SEO verwijst naar onethische en misleidende optimalisatietechnieken gebruikt om hoger in zoekmachineresultaten te verschijnen. Voorbeelden zijn keyword stuffing, verborgen teksten, cloaking en linkfarms. Dergelijke praktijken kunnen leiden tot straffen van zoekmachines.

Bounce

Een bounce vindt plaats wanneer een bezoeker een website binnenkomt en deze verlaat zonder een andere pagina op dezelfde site te bezoeken. Het bouncepercentage is het percentage van alle bezoeken waarbij een gebruiker heeft gebouncet en wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van een website of specifieke pagina te meten. Een hoog bouncepercentage kan wijzen op irrelevante content of een slechte gebruikerservaring.

Bounce Rate

Bounce Rate is het percentage bezoekers dat een website verlaat na het bekijken van slechts één pagina, zonder verdere interactie. Het geeft aan hoeveel bezoekers niet verder zijn geëngageerd met de site. Een hoge bounce rate kan duiden op irrelevante content, slechte gebruikerservaring of misleidende meta-informatie.

Breadcrumb Navigation

Breadcrumb Navigation is een hiërarchische navigatiestructuur die gebruikers helpt te begrijpen waar ze zich op een website bevinden. Het toont een pad van links, vaak bovenaan de pagina, die de stappen terug naar de startpagina weergeeft. Dit verbetert de gebruiksvriendelijkheid, helpt bezoekers navigeren en kan positieve SEO-effecten hebben door duidelijke interne koppeling.

Branded Keyword

Een Branded Keyword verwijst naar zoektermen die de naam of het merk van een bedrijf bevatten. Bijvoorbeeld: “Nike hardloopschoenen”. Het gebruik ervan in zoekopdrachten suggereert dat bezoekers al bekend zijn met het merk of specifiek op zoek zijn naar producten of diensten van dat merk.

Broken Link

Een Broken Link is een link die niet naar de bedoelde pagina of bron leidt. Dit kan gebeuren als de doelpagina is verwijderd, de URL is gewijzigd of de website niet beschikbaar is. Broken links leveren een 404-foutmelding op en kunnen een negatieve impact hebben op de gebruikservaring en SEO. Het is belangrijk om deze regelmatig te controleren en te corrigeren.

Broodkruimelpad (Breadcrumbs)

Een Broodkruimelpad (of “Breadcrumbs” in het Engels) is een navigatiehulp op websites die bezoekers laat zien waar ze zich bevinden in de site-structuur. Het biedt een pad terug naar de startpagina via tussenliggende pagina’s. Bijvoorbeeld: Home > Producten > Schoenen > Hardloopschoenen. Het verbetert de gebruiksvriendelijkheid en oriëntatie op een site.

Cache

Cache verwijst naar een tijdelijke opslag van webdocumenten, zoals webpagina’s, afbeeldingen en scripts, om de laadtijd en serverbelasting te verminderen. Wanneer een gebruiker een eerder bezochte website opent, worden gegevens uit de cache geladen in plaats van de server opnieuw te raadplegen. Dit versnelt de toegang tot content en optimaliseert de algemene prestaties van webbrowsers en servers.

Call to Action (CTA)

Een Call to Action (CTA) is een aanwijzing of prikkel op een website, gericht op het aanzetten van de bezoeker tot een bepaalde actie, zoals inschrijven voor een nieuwsbrief, een product kopen of contact opnemen. Voorbeelden zijn knoppen met teksten als “Koop nu”, “Lees meer” of “Neem contact op”. Een effectieve CTA is essentieel voor conversieoptimalisatie.

Canonical Tag

Een Canonical Tag is een HTML-element dat webmasters helpt dubbele contentproblemen op te lossen door de voorkeursversie van een webpagina aan te geven. Deze tag vertelt zoekmachines welke versie van een pagina geïndexeerd moet worden, waardoor potentiële SEO-problemen door identieke of zeer gelijkende content voorkomen worden. Het bevordert de juiste rangschikking en voorkomt verspreiding van paginawaarde.

Canonical URL

Een Canonical URL is de voorkeurs-URL van een webpagina die meerdere toegankelijke versies kan hebben. Door gebruik te maken van de canonical tag, kunnen webmasters aangeven welke URL door zoekmachines moet worden beschouwd als de ‘hoofd’ versie. Dit voorkomt problemen met dubbele content en zorgt ervoor dat zoekmachines de SEO-waarde consolideren op één geselecteerde URL.

ccTLD

ccTLD staat voor “Country Code Top-Level Domain”. Het is een domeinextensie specifiek voor landen, zoals .nl voor Nederland of .fr voor Frankrijk. ccTLD’s worden vaak gebruikt door bedrijven om hun aanwezigheid in een bepaald land te markeren en kunnen SEO-voordelen bieden door de relevantie voor lokale zoekopdrachten in dat land te vergroten.

CDN (Content Delivery Network)

Een CDN of Content Delivery Network is een netwerk van servers verspreid over verschillende geografische locaties, bedoeld om webcontent snel en efficiënt te leveren aan gebruikers. Door het hosten van websitebestanden op meerdere servers, kan een CDN de laadtijden verkorten, bandbreedte verminderen en de websiteprestaties verbeteren door de content te leveren vanaf de dichtstbijzijnde serverlocatie voor de gebruiker.

Citation Flow (CF)

Citation Flow (CF) is een metric van Majestic, een SEO-tool, die de linkpopulariteit van een website of link meet zonder rekening te houden met de kwaliteit van die links. Een hoge CF geeft aan dat een site veel links heeft, maar niet per se van hoogwaardige sites. Het wordt vaak naast Trust Flow (TF) gebruikt om de kwaliteit en kwantiteit van inkomende links te beoordelen.

Clean URL

Een Clean URL, ook wel “SEMantic URL” genoemd, is een gemakkelijk te lezen webadres dat betekenisvolle woorden bevat in plaats van lange strings of ID’s. Het beschrijft duidelijk de pagina-inhoud. Bijvoorbeeld: “webshop.nl/herenschoenen” in plaats van “webshop.nl/product?id=12345”. Clean URLs zijn gebruiksvriendelijker, beter voor SEO en maken de website-structuur inzichtelijker voor zowel gebruikers als zoekmachines.

Click Path

Een Click Path beschrijft de opeenvolging van pagina’s die een gebruiker bezoekt tijdens een sessie op een website. Het volgt de route die iemand neemt vanaf het binnenkomen op de site tot het verlaten ervan. Door click paths te analyseren, kunnen website-eigenaren inzicht krijgen in gebruikersgedrag, optimalisatiepunten identificeren en de algehele gebruikerservaring verbeteren.

Click-Through Rate (CTR)

Click-Through Rate (CTR) is het percentage gebruikers dat klikt op een specifieke link ten opzichte van het totaal aantal keren dat de link is getoond. Bijvoorbeeld, als een advertentie 100 keer wordt getoond en 5 keer wordt aangeklikt, dan is de CTR 5%. Het is een belangrijke metric in digitale marketing om de effectiviteit van advertenties of zoekresultaten te meten.

Cloaking

Cloaking is een black-hat SEO-techniek waarbij verschillende content of URL’s aan zoekmachines en gebruikers worden getoond. Het doel is vaak om zoekmachines te misleiden om betere rangschikkingen te verkrijgen. Bijvoorbeeld, een website kan tekstvriendelijke content aan zoekmachines tonen, terwijl gebruikers een pagina met alleen afbeeldingen zien. Deze techniek is in strijd met de richtlijnen van zoekmachines en kan leiden tot sancties.

Content clusters

Content clusters zijn een SEO-strategie waarbij gerelateerde content rondom een centraal thema (de ‘pillar content’) wordt georganiseerd. Dit centrale stuk behandelt een hoofdonderwerp in detail, terwijl subpagina’s (clustercontent) specifieke aspecten ervan behandelen. Door interne links tussen de pillar en clustercontent te creëren, wordt de autoriteit versterkt en de site-structuur verbeterd, wat gunstig is voor zoekmachinerankings.

Content Farm

Een Content Farm is een website die grote hoeveelheden goedkope, vaak laagwaardige content produceert met als doel het aantrekken van zoekmachineverkeer. Deze content is meestal oppervlakkig en kan gekopieerd of licht gewijzigd zijn van andere bronnen. Het doel is vaak om advertentie-inkomsten te genereren, maar dergelijke sites kunnen door zoekmachines worden bestraft voor het leveren van weinig waardevolle content.

Content is King

Content is King is een uitdrukking in de digitale marketingwereld die het belang van hoogwaardige, relevante en originele inhoud voor online succes benadrukt. Goede content trekt bezoekers aan, stimuleert engagement en verbetert zoekmachineposities. Het idee is dat kwaliteitscontent de ruggengraat vormt van elke succesvolle online strategie.

Content strategie

Contentstrategie verwijst naar het plannen, ontwikkelen en beheren van inhoud, zowel geschreven als in andere formats. Het is een blauwdruk voor het creëren en verspreiden van nuttige en relevante content om specifieke zakelijke doelen en doelgroepbehoeften te bereiken. Een goede contentstrategie verbetert merkbeleving, betrokkenheid en conversies.

Conversie

Conversie verwijst naar het moment waarop een websitebezoeker een specifieke gewenste actie voltooit, zoals het kopen van een product, inschrijven voor een nieuwsbrief, of het invullen van een contactformulier. De conversieratio, berekend door het aantal conversies te delen door het totale aantal bezoekers, geeft inzicht in de effectiviteit van een site of marketingcampagne om beoogde resultaten te behalen.

Conversiepercentage

Het conversiepercentage, of conversieratio, geeft het percentage bezoekers van een website weer dat een gewenste actie voltooit, zoals het kopen van een product of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Bijvoorbeeld, als 100 bezoekers een site bezoeken en 5 een aankoop doen, is het conversiepercentage 5%. Het meet de effectiviteit van een website in het bereiken van zakelijke doelen.

Core Web Vitals

Core Web Vitals zijn door Google gedefinieerde prestatie-indicatoren die de gebruikservaring van een website meten. Ze focussen op laadtijd (Largest Contentful Paint), interactiviteit (First Input Delay) en visuele stabiliteit (Cumulative Layout Shift). Deze vitals zijn essentieel voor het waarborgen van een goede gebruikerservaring en kunnen invloed hebben op zoekmachineposities.

Cost Per Click (CPC)

Cost Per Click (CPC) is een online advertentiemodel waarbij adverteerders betalen voor elke keer dat hun advertentie wordt aangeklikt. Het is vaak geassocieerd met zoekmachineadvertenties, zoals Google Ads. De CPC wordt bepaald door verschillende factoren, zoals concurrentie voor zoekwoorden en kwaliteitsscore. Het stelt adverteerders in staat om gericht verkeer naar hun site te leiden, waarbij ze alleen betalen voor daadwerkelijke clicks.

Crawl budget

Crawl budget verwijst naar het aantal pagina’s dat zoekmachines zoals Google op een dag crawlen op een website. Het wordt beïnvloed door de crawl rate (hoe snel pagina’s gecrawld worden) en crawl demand (belang van pagina’s). Een optimaal crawl budget zorgt ervoor dat de belangrijkste pagina’s regelmatig worden geïndexeerd, wat van invloed is op de zichtbaarheid in zoekresultaten.

Crawl depth

Crawl depth verwijst naar het niveau waarop een pagina zich bevindt in de site-hiërarchie, gemeten vanaf de startpagina. Bijvoorbeeld, een URL als “website.nl/categorie/subcategorie” heeft een diepte van 2. Een lagere crawl depth betekent dat pagina’s dichter bij de startpagina liggen en vaak sneller worden geïndexeerd door zoekmachines. Het optimaliseren van de site-structuur kan zorgen voor een effectievere crawl door zoekbots.

Crawlen

Crawlen verwijst naar het proces waarbij zoekmachines, via zogenaamde “crawlers” of “spiders”, websites verkennen om informatie over elke pagina te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens geïndexeerd in de zoekmachine-database. Regelmatig crawlen zorgt ervoor dat nieuwe of gewijzigde content wordt gedetecteerd, zodat zoekresultaten actueel en relevant blijven voor gebruikersquery’s. Het proces is essentieel voor SEO.

Crawler

Een Crawler, ook bekend als een “Spider” of “Bot”, is een geautomatiseerd programma dat het internet doorzoekt om webpagina’s te indexeren voor zoekmachines. Crawlers scannen de inhoud van een pagina, de meta-informatie en volgen links naar andere pagina’s, waardoor ze een uitgebreid overzicht van webcontent samenstellen. Deze informatie wordt gebruikt om de zoekresultaten van een zoekmachine te bepalen en te verbeteren.

DA (Domain Authority)

DA of Domain Authority is een score ontwikkeld door Moz, die de waarschijnlijkheid voorspelt van hoe goed een website zal presteren in zoekmachine ranglijsten. DA wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal inkomende links en de kwaliteit daarvan. De score varieert van 1 tot 100, waarbij een hogere score een grotere kans op een hoge ranking aangeeft. Het is een nuttig hulpmiddel voor SEO-analyse en -vergelijking.

De-indexeren

De-indexeren houdt in dat een webpagina wordt verwijderd uit de index van een zoekmachine, waardoor deze niet meer zichtbaar is in de zoekresultaten. Dit kan vrijwillig gebeuren, bijvoorbeeld met behulp van een ‘noindex’-tag in de HTML van een pagina, of als gevolg van een straf vanwege het schenden van de richtlijnen van de zoekmachine. De-indexering beschermt gebruikers tegen lage kwaliteit of schadelijke content.

Digital Footprint

Een Digital Footprint is het spoor van gegevens dat individuen achterlaten bij digitaal gebruik, zoals online browsen, sociale media, e-mails en app-gebruik. Dit kan zowel actief (content die je vrijwillig deelt) als passief (gegevens verzameld door websites) zijn. Het geeft inzicht in online gedrag, voorkeuren en interacties. Het is essentieel voor personalisatie in marketing, maar roept ook privacy-overwegingen op.

Direct Traffic

Direct Traffic verwijst naar bezoekers die rechtstreeks naar een website gaan, zonder doorverwezen te worden door een andere bron, zoals een zoekmachine of een externe link. Dit gebeurt wanneer gebruikers een URL rechtstreeks in hun browser invoeren, een bladwijzer gebruiken of klikken op een link in een e-mail of app. In webanalyse geeft het aan hoe vaak een site direct wordt bezocht, zonder tussenkomst van andere online kanalen.

Disavow Tool

De Disavow Tool is een tool van Google waarmee webmasters schadelijke backlinks naar hun website kunnen markeren om te voorkomen dat ze de ranking schaden. Het helpt bij het afwijzen van ongewenste of spammy links.

Discovery Ads

Discovery Ads zijn visuele, op interesse gebaseerde advertenties die verschijnen op Google’s Discovery-feed, YouTube en Gmail. Deze advertenties bereiken gebruikers in de ontdekkingsfase van hun koopreis. Ze automatiseren targeting en bieden, waardoor merken hun producten of diensten effectief kunnen promoten bij een relevant publiek.

Domain Age

Domain Age verwijst naar de tijdsduur sinds een domeinnaam voor het eerst werd geregistreerd. Het wordt vaak beschouwd als een factor in SEO omdat oudere domeinen als betrouwbaarder of gevestigder kunnen worden gezien door zoekmachines. Echter, inhoudskwaliteit en relevantie zijn veel belangrijkere factoren voor rangschikking.

Domain Rating (DR)

Domain Rating (DR) is een metriek ontwikkeld door Ahrefs om de sterkte van het backlinkprofiel van een website te meten op een schaal van 0 tot 100. Het geeft een indicatie van de populariteit en betrouwbaarheid van een domein op basis van de kwaliteit en het aantal inkomende links. Hoe hoger de DR, hoe sterker en invloedrijker het domein wordt beschouwd in termen van linkwaarde.

Domain Trust

Domain Trust is een concept in SEO dat verwijst naar het vertrouwensniveau dat zoekmachines toekennen aan een specifieke website. Dit vertrouwen is gebaseerd op de kwaliteit en betrouwbaarheid van inkomende links, evenals de geschiedenis en het gedrag van de site. Websites met een hoger domeinvertrouwen hebben vaak een betere kans om hoger te ranken in zoekresultaten.

Dofollow Link

Een Dofollow Link is een type hyperlink dat autoriteit of linkwaarde doorgeeft van de linkende naar de gelinkte pagina. In tegenstelling tot “nofollow”-links, die zoekmachines instrueren de linkwaarde niet door te geven, hebben dofollow-links invloed op de SEO en kunnen ze bijdragen aan de verbetering van de rangschikking van een website in zoekresultaten.

Duplicate content

Duplicate content verwijst naar substantiële stukken inhoud die identiek of zeer gelijkaardig zijn en verschijnen op meerdere locaties op het internet. Dit kan binnen dezelfde website of tussen verschillende websites zijn. Te veel duplicaatinhoud kan SEO-problemen veroorzaken, omdat zoekmachines moeite hebben te bepalen welke versie het meest relevant is voor een bepaalde zoekopdracht.

Dynamische URL

Een Dynamische URL is een webadres dat resulteert uit een zoekopdracht binnen een website en vaak parameters bevat, zoals vraagtekens en ampersands, om specifieke content weer te geven. Deze URL’s worden gegenereerd op basis van de interactie van gebruikers met een website, zoals filteropties of zoekopdrachten. Hoewel functioneel, kunnen ze uitdagingen opleveren voor zoekmachine-optimalisatie (SEO).

E.E.A.T

De SEO term E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Autoriteit en Trustworthiness. Dit kader, ontwikkeld door Google, beoordeelt de kwaliteit van webpagina’s, met name “Your Money or Your Life” (YMYL) pagina’s die invloed kunnen hebben op iemands welzijn.

Evergreen Content

Evergreen Content verwijst naar inhoud die zijn relevantie en waarde behoudt voor lezers ongeacht wanneer ze het ontdekken. In tegenstelling tot tijdsgebonden artikelen, zoals nieuwsberichten, blijft evergreen content langdurig actueel en trekt het continu verkeer. Voorbeelden zijn how-to-gidsen, tutorials en feitelijke artikelen over tijdloze onderwerpen. Het is waardevol voor langdurige SEO-prestaties.

Exact Match Keyword

Een Exact Match Keyword betreft een zoekwoord dat precies overeenkomt met de zoekopdracht van een gebruiker zonder extra woorden. In SEO en PPC (pay-per-click) advertenties, betekent dit dat de inhoud of advertentie specifiek is geoptimaliseerd voor dat exacte zoekwoord. Bijv., voor het zoekwoord “rode schoenen”, zou een exacte match alleen resultaten tonen specifiek geoptimaliseerd voor “rode schoenen”.

External link

Een “External link” (ook wel uitgaande link genoemd) is een hyperlink op een website die verwijst naar een andere website of webpagina buiten het eigen domein. Deze links sturen bezoekers van de oorspronkelijke site naar een andere bron op het internet. External links kunnen waardevol zijn voor SEO, omdat ze de kwaliteit en relevantie van de content kunnen versterken door naar gezaghebbende bronnen te verwijzen.

Favicon

Een Favicon is een klein, herkenbaar icoontje dat wordt gebruikt om een website te representeren, vaak getoond naast de URL van een website in de adresbalk van een browser. Het kan ook verschijnen naast de website-naam in bladwijzers en tabbladen. Favicons verbeteren de gebruikerservaring door een visueel onderscheid te bieden tussen websites en helpen bij het snel identificeren van een website of merk.

Featured Snippet

Een Featured Snippet is een speciaal type zoekresultaat dat Google bovenaan de SERP (zoekresultatenpagina) toont als antwoord op een gebruikersvraag. Het biedt een beknopt antwoord, vaak met een relevante afbeelding, en linkt naar de bronpagina. Doordat het prominent wordt weergegeven, kan het meer klikken genereren en is het een gewild doel voor SEO-specialisten.

Google Ads

Google Ads is het online advertentieplatform van Google waarmee adverteerders gesponsorde advertenties kunnen weergeven in Google’s zoekresultaten, partnerwebsites en YouTube. Adverteerders kunnen doelgericht adverteren op basis van zoekwoorden, demografie, locatie en andere criteria. Ze betalen vaak op basis van een pay-per-click-model, waardoor ze alleen betalen wanneer iemand op hun advertentie klikt.

Google Analytics

Google Analytics is een gratis webanalysetool van Google waarmee website-eigenaren het verkeer op hun site kunnen volgen en analyseren. Het biedt inzichten in hoe bezoekers de site vinden, welke pagina’s ze bekijken, hoe lang ze blijven, en nog veel meer. Met deze data kunnen bedrijven hun website optimaliseren, marketingstrategieën verfijnen en een betere gebruikerservaring bieden.

Google autocomplete

Google autocomplete is een functie binnen de Google-zoekbalk die automatisch zoektermen suggereert terwijl een gebruiker typt. Deze suggesties zijn gebaseerd op veelvoorkomende en recente zoekopdrachten van andere gebruikers en de eigen zoekgeschiedenis. Het helpt gebruikers sneller en efficiënter te zoeken door potentiële zoekopdrachten voor te stellen voordat ze volledig zijn ingetypt.

Google Core Updates

Google Core Updates zijn alomvattende wijzigingen aan het Google-zoekalgoritme die van invloed kunnen zijn op zoekrangschikkingen. In plaats van specifieke factoren te targeten, zijn deze updates ontworpen om de algehele kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren. Sites kunnen stijgen, dalen of onveranderd blijven in rankings. Het is essentieel voor webmasters om zich aan te passen aan deze updates voor optimale SEO-prestaties.

Google Dance

Google Dance refereert aan de periode waarin Google zijn index bijwerkte, wat vroeger leidde tot merkbare fluctuaties in zoekrangschikkingen. Tijdens deze “dans”, konden rangschikkingen van websites dagelijks veranderen voordat ze zich stabiliseerden. Hoewel de term stamt uit de vroege dagen van SEO, is de moderne indexering van Google nu meer continu, waardoor dergelijke drastische schommelingen zeldzamer zijn.

Google Key Moments

Google Key Moments is een functie in de zoekresultaten die de belangrijkste momenten uit video’s oplicht. Hierdoor kunnen gebruikers direct naar specifieke delen van een video springen, waardoor het gemakkelijker wordt om relevante informatie te vinden zonder de hele video te bekijken.

Google My Business

Google My Business (GMB) is een gratis tool van Google waarmee bedrijven hun online aanwezigheid kunnen beheren op Google Zoeken en Google Maps. GMB stelt bedrijven in staat hun bedrijfsinformatie te updaten, openingstijden te delen, reviews van klanten te beantwoorden en foto’s te posten. Een geoptimaliseerde GMB-vermelding kan de lokale zichtbaarheid verhogen en klanten helpen het bedrijf gemakkelijker te vinden en te bereiken.

Google penalty

Een Google penalty is een sanctie die door Google wordt opgelegd aan websites die zich niet houden aan hun webmaster richtlijnen. Deze sancties kunnen resulteren in een verminderde zichtbaarheid in zoekresultaten of zelfs volledige verwijdering uit de index. Straffen kunnen handmatig zijn, door een Google medewerker, of algoritmisch, door automatische filters zoals Penguin of Panda. Herstel vereist het corrigeren van overtredingen en het indienen van een heroverwegingsverzoek.

Google Sandbox

Google Sandbox is een niet-officiële term in de SEO-wereld die verwijst naar een theorie over hoe Google nieuwe websites tijdelijk beperkt in hun zoekrangschikking. Volgens deze theorie houdt Google nieuwe sites in een soort ‘probatieperiode’, waardoor ze moeilijker hoog kunnen ranken, ongeacht hun optimalisatie. Na verloop van tijd, als de site als betrouwbaar wordt beschouwd, zou de ‘Sandbox’-effect verminderen.

Google Search Console

Google Search Console (GSC) is een gratis service van Google die website-eigenaren helpt hun site te monitoren en te onderhouden in Google Zoekresultaten. GSC biedt inzichten in welke zoektermen bezoekers naar een site leiden, eventuele crawl- of indexeerfouten en laat webmasters sitemaps indienen. Het is een essentieel instrument voor SEO-specialisten om de prestaties en gezondheid van een website te begrijpen en te optimaliseren.

Google Signals

Google Signals is een functie binnen Google Analytics die cross-device rapportage en remarketing mogelijk maakt. Door deze functie in te schakelen, kunnen bedrijven inzichten krijgen in hoe gebruikers interactie hebben met hun website of app op meerdere apparaten, zoals desktops, smartphones en tablets. Het stelt marketeers ook in staat om remarketingcampagnes te voeren die gebruikers op verschillende apparaten bereiken, mits de gebruiker de nodige toestemming heeft gegeven.

Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) is een gratis tool van Google waarmee marketeers en webmasters eenvoudig tags en codefragmenten (zoals tracking pixels) op hun website of app kunnen plaatsen en beheren zonder de code direct te wijzigen. Het maakt snellere implementatie van marketing- en analyse-tools mogelijk, zonder tussenkomst van ontwikkelaars voor elke wijziging. GTM helpt bij het centraliseren en stroomlijnen van tagbeheer voor betere siteprestaties.

Google Trends

Google Trends is een online tool van Google die de populariteit van zoekopdrachten in Google Zoeken over tijd en locatie visualiseert. Gebruikers kunnen specifieke zoektermen invoeren en zien hoe vaak ze zijn gezocht gedurende een bepaalde periode of in een bepaald gebied. Het is nuttig voor marktonderzoek, contentcreatie en het opsporen van seizoensgebonden, virale of opkomende trends in openbare interesse.

Googlebot

Googlebot is de webcrawler van Google die het internet systematisch doorzoekt om webpagina’s te indexeren en updates te vinden. Het proces van het ophalen van pagina’s en toevoegen aan de index van Google wordt ‘crawlen’ genoemd. Googlebot bezoekt websites om hun content te begrijpen en op te slaan, zodat deze later in zoekresultaten kan worden weergegeven. Een correcte interactie met Googlebot is essentieel voor SEO en zichtbaarheid in Google Zoekresultaten.

gTLD

Een gTLD, of Generic Top-Level Domain, is een categorie van top-level domeinen in het Domain Name System (DNS) van het internet. Ze zijn niet gebaseerd op geografie (zoals .us of .uk) maar op algemene termen. Voorbeelden van traditionele gTLD’s zijn .com, .net en .org. Na een uitbreiding in 2012 zijn er ook nieuwe gTLD’s geïntroduceerd, zoals .app, .blog en .guru, waarmee meer diversiteit en specificiteit in domeinnamen is ontstaan.

Grey Hat SEO

Grey Hat SEO verwijst naar zoekmachineoptimalisatiepraktijken die zich bevinden op het grensgebied tussen ethisch “White Hat SEO” en onethisch “Black Hat SEO”. Deze technieken zijn vaak niet expliciet verboden door zoekmachines, maar kunnen riskant zijn en leiden tot sancties als ze worden ontdekt. Grey Hat-methoden zoeken naar mazen in de richtlijnen van zoekmachines om sneller hogere rankings te behalen, maar lopen het risico van toekomstige algoritmewijzigingen of boetes.

Hreflang attribuut

Het Hreflang attribuut is een HTML-tag die webmasters gebruiken om Google en andere zoekmachines te informeren over de taal en geografische targeting van een specifieke pagina. Door het gebruik van hreflang kunnen websites correcte taal- of regioversies van pagina’s presenteren aan gebruikers in zoekresultaten. Bijvoorbeeld, een site kan verschillende versies hebben voor Engels sprekende gebruikers in de VS en het VK. Het hreflang attribuut helpt zoekmachines de juiste versie aan de juiste doelgroep te tonen.

Http error 500

Http error 500, ook bekend als “Internal Server Error”, is een algemene foutmelding die aangeeft dat er iets mis is gegaan op de webserver, maar dat de server niet specifieker kan zijn over de exacte oorzaak van het probleem. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren zoals serverproblemen, beschadigde bestanden of conflicterende plug-ins. Deze fout betekent in feite dat de server een onverwachte toestand is tegengekomen waardoor hij het verzoek niet kon voltooien.

HTTPS

HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Het is een versie van HTTP die gebruikmaakt van SSL/TLS-encryptie om de overgedragen data tussen de browser en website te beveiligen. Websites met HTTPS tonen een hangslotpictogram in de browser, wat een beveiligde verbinding aangeeft. Dit protocol beschermt tegen onderschepping en manipulatie van gegevens, wat essentieel is voor het waarborgen van de privacy en integriteit van online transacties.

Image Compression

Image Compression verwijst naar het proces van het verkleinen van het bestandsformaat van een afbeelding om opslagruimte te besparen en de laadtijden van webpagina’s te versnellen. Dit kan lossless zijn, waarbij kwaliteit behouden blijft, of lossy, waarbij enige kwaliteit verloren gaat. Goede compressie optimaliseert websiteprestaties en gebruikerservaring zonder significante kwaliteitsverlies van de afbeelding.

Image SEO

Image SEO omvat optimalisatietechnieken voor afbeeldingen om betere zoekmachineprestaties te bereiken. Dit houdt in: het kiezen van relevante bestandsnamen, het gebruiken van alt-teksten om inhoud te beschrijven, het optimaliseren van bestandsgroottes voor snelle laadtijden en het waarborgen van responsiviteit voor mobiele apparaten. Goed geoptimaliseerde afbeeldingen kunnen zowel de websiteprestaties verbeteren als bijdragen aan organische zoekzichtbaarheid.

Inbound Link

Een Inbound Link, ook wel backlink genoemd, is een hyperlink van een externe website die naar een pagina op uw website verwijst. Deze links zijn cruciaal voor SEO, omdat ze fungeren als een stem van vertrouwen en autoriteit. Hoe meer kwalitatieve inbound links een site heeft, des te waarschijnlijker is het dat zoekmachines de site als waardevol beschouwen, wat kan leiden tot hogere rankings.

Indexeren

Indexeren is het proces waarbij zoekmachines webpagina’s verzamelen, analyseren en opslaan in hun database om ze later in zoekresultaten te presenteren. Wanneer een pagina is geïndexeerd, is deze beschikbaar voor weergave door zoekopdrachten van gebruikers. Regelmatige indexering zorgt ervoor dat de inhoud actueel blijft in zoekresultaten en reageert op relevante zoekopdrachten.

Internal Linking Structure

Internal Linking Structure verwijst naar de manier waarop webpagina’s binnen een website aan elkaar zijn gelinkt. Door doelbewust interne links te creëren, kunnen webmasters de gebruikerservaring verbeteren, de paginadiepte verminderen en de SEO-waarde over de site verspreiden. Een goede interne linkstructuur helpt zoekmachines om de relevantie en relaties tussen pagina’s te begrijpen.

Interne link

Een Interne link is een hyperlink die verwijst naar een andere pagina op dezelfde website. Deze links helpen bij het navigeren binnen een site, verdelen paginawaarde, en verbeteren de gebruikerservaring. Voor SEO zijn interne links belangrijk omdat ze zoekmachines helpen de structuur en hiërarchie van een website te begrijpen en relevante content te indexeren.

Keyword

Een Keyword is een specifiek woord of een zin die gebruikers invoeren in zoekmachines om informatie te vinden. In SEO wordt de term gebruikt om de onderwerpen te beschrijven waarop een webpagina zich richt. Websites optimaliseren hun content rondom keywords om beter zichtbaar te zijn in zoekresultaten en zo relevant verkeer aan te trekken. Het kiezen van de juiste keywords is cruciaal voor effectieve online marketing.

Keyword Cannibalization

Keyword Cannibalization treedt op wanneer meerdere pagina’s van dezelfde website concurreren voor hetzelfde keyword in zoekmachines. Dit kan de SEO-prestaties van een site verzwakken, omdat zoekmachines niet duidelijk kunnen bepalen welke pagina relevanter is. Hierdoor kan het zijn dat geen van de concurrerende pagina’s hoog rankt. Het is belangrijk om dergelijke conflicten te identificeren en op te lossen.

Keyword Density

Keyword Density verwijst naar het percentage keren dat een keyword verschijnt op een webpagina in verhouding tot het totaal aantal woorden op die pagina. Het was ooit een belangrijke SEO-factor, maar tegenwoordig leggen zoekmachines meer nadruk op kwaliteit en relevantie van content dan op keyword dichtheid. Overmatig gebruik kan leiden tot ‘keyword stuffing’, wat nadelig kan zijn voor rankings.

Keyword Difficulty

Keyword Difficulty geeft aan hoe uitdagend het is om met een specifiek keyword hoog te ranken in zoekmachines. Deze waarde houdt rekening met factoren zoals het aantal en de kwaliteit van concurrerende pagina’s, backlinks en domeinautoriteit. Een hogere keyword difficulty betekent dat het lastiger is om concurrerende pagina’s te overtreffen. Het helpt marketeers bij het selecteren van haalbare keywords voor optimalisatie.

Keyword Proximity

Keyword Proximity verwijst naar de afstand tussen twee of meer keywords binnen een tekst. Het concept stelt dat zoekmachines de relatie tussen woorden waarderen die dicht bij elkaar staan. Bijvoorbeeld, in de zin “Rode appel is gezond”, is de proximity tussen “rode” en “appel” kort. Dichtbij geplaatste keywords kunnen meer relevantie signaleren en mogelijk bijdragen aan betere SEO-prestaties voor die specifieke zoektermcombinatie.

Keyword Research

Keyword Research is het proces van het identificeren en analyseren van zoektermen die mensen invoeren in zoekmachines. Dit onderzoek helpt marketeers om te begrijpen welke termen relevant zijn voor hun doelgroep en hoe competitief deze zijn. Door de juiste keywords te kiezen, kunnen websites hun content optimaliseren om hoger te ranken in zoekresultaten en zo gerichter verkeer aan te trekken. Het vormt de basis van effectieve SEO-strategieën.

Keyword Stuffing

Keyword Stuffing is een verouderde SEO-tactiek waarbij een webpagina overmatig wordt gevuld met keywords, vaak buiten een natuurlijke context. Het doel was om zoekmachines te manipuleren en hoger te ranken. Hedendaagse zoekmachines zoals Google herkennen en bestraffen deze praktijk, omdat het leidt tot een slechte gebruikerservaring. Overmatig gebruik van keywords kan een website schaden in plaats van helpen.

KPI (Key Performance Indicator)

Een “KPI” of “Key Performance Indicator” is een meetbare waarde die aangeeft hoe effectief een bedrijf of individu presteert in relatie tot een specifiek doel of doelstelling. KPI’s worden gebruikt om de voortgang te evalueren en te bepalen of strategische doelstellingen worden behaald. Ze bieden inzicht in de effectiviteit van processen en helpen bij het sturen van beslissingen om betere resultaten te bereiken.

KWR

Keyword research is het proces van het identificeren en analyseren van zoektermen die mensen invoeren in zoekmachines. Deze informatie helpt marketeers om effectievere contentstrategieën te ontwikkelen, gericht op het verbeteren van de online zichtbaarheid en het bereiken van het beoogde publiek.

Landing Page

Een Landing Page is een specifieke webpagina waarnaar gebruikers worden geleid, vaak via advertenties of marketingcampagnes, met een specifiek doel, zoals productverkoop, leadgeneratie of informatieverspreiding. Deze pagina’s zijn geoptimaliseerd voor conversie en bevatten vaak een duidelijke call-to-action.

Latent Semantic Indexing (LSI)

Latent Semantic Indexing (LSI) is een techniek in de natuurlijke taalverwerking waarmee relaties tussen woorden en de context waarin ze verschijnen, worden vastgesteld. Het helpt zoekmachines om content beter te begrijpen door synoniemen of gerelateerde termen te identificeren, wat de relevantie en nauwkeurigheid van zoekresultaten verbetert.

Link Equity

Link Equity, verwijst naar de waarde en autoriteit die een link doorgeeft van de ene webpagina naar de andere. Deze waarde wordt beïnvloed door factoren zoals de kwaliteit en relevantie van de bronpagina. Het doorgeven van link equity kan helpen bij het verbeteren van de zoekmachinepositie van een ontvangende pagina.

Link Farm

Een Link Farm is een verzameling webpagina’s die zijn gecreëerd met het voornaamste doel om een groot aantal onderlinge links te genereren. Dit wordt vaak gedaan om kunstmatig de zoekmachinepositie van een website te verhogen. Link farms worden beschouwd als een black-hat SEO-praktijk en kunnen leiden tot sancties van zoekmachines.

Link Juice

Link Juice is een informele term in SEO die verwijst naar de waarde of autoriteit die een link doorgeeft van de ene webpagina naar de andere. Het concept achter link juice is dat bepaalde links, vooral van hoogwaardige sites, een positieve invloed kunnen hebben op de zoekrangschikking van de ontvangende pagina. Het optimaliseert de pagerankverdeling.

Link Profile

Een Link Profile verwijst naar het totaalbeeld van alle inkomende links (backlinks) naar een website. Dit profiel omvat de diversiteit, kwaliteit en kwantiteit van de links. Een gezond linkprofiel heeft links van gerenommeerde, relevante sites, terwijl een onnatuurlijk profiel tekenen kan tonen van manipulatieve of spammy linkbuilding-praktijken.

Link building

Link building is het proces van het verkrijgen van hyperlinks van andere websites naar de eigen website. Het is een essentiële strategie binnen SEO omdat links een signaal zijn voor zoekmachines dat een site waardevol en betrouwbaar is. Een effectieve linkbuilding-strategie verbetert de zichtbaarheid en autoriteit van een site in zoekresultaten.

Linkspam

Linkspam, of linkspamming, verwijst naar het ongepaste of overmatige plaatsen van links naar een website op andere websites, blogs of forums. Het doel is vaak om kunstmatig de zoekmachinepositie van een site te verhogen. Deze onethische praktijk wordt gezien als black-hat SEO en kan leiden tot sancties van zoekmachines.

Local Citation

Een Local Citation verwijst naar een vermelding van een lokaal bedrijf op het web, meestal inclusief naam, adres en telefoonnummer (NAP). Citaties kunnen verschijnen op lokale bedrijfsgidsen, websites en sociale platforms. Ze spelen een cruciale rol in lokale SEO, omdat ze de geloofwaardigheid en zichtbaarheid van een bedrijf in lokale zoekresultaten kunnen beïnvloeden.

Local Pack

Het Local Pack verwijst naar het blok van drie bedrijfsvermeldingen die worden weergegeven op de resultatenpagina van een zoekmachine (bijv. Google) wanneer een lokale zoekopdracht wordt uitgevoerd. Het toont bedrijfsnamen, beoordelingen, en locatie-informatie, en is essentieel voor lokale SEO, omdat het directe zichtbaarheid biedt voor lokale bedrijven in relevante zoekopdrachten.

Local SEO

Local SEO is een zoekmachineoptimalisatieproces gericht op het verhogen van de zichtbaarheid van een bedrijf in lokale zoekresultaten. Het is vooral belangrijk voor fysieke bedrijven met een lokale aanwezigheid. Strategieën omvatten optimalisatie van Google Mijn Bedrijf-vermeldingen, beheer van lokale citaties en het verzamelen van klantbeoordelingen. Het doel is lokale klanten aan te trekken.

Long-tail Keywords

Long-tail Keywords zijn specifieke, vaak langere zoekwoordfrases die een hoge relevantie hebben voor een nichepubliek. Ze hebben meestal een lager zoekvolume dan kortere, algemenere zoekwoorden, maar converteren vaak beter omdat ze preciezer zijn. Deze sleutelwoorden zijn cruciaal voor SEO, omdat ze minder concurrerend en meer doelgericht zijn.

LSI Keywords

LSI Keywords (Latent Semantic Indexing Keywords) zijn termen en frases die sterk gerelateerd zijn aan een hoofdonderwerp. Ze zijn niet noodzakelijk synoniemen, maar woorden die vaak samen voorkomen in content. Zoekmachines gebruiken LSI om content beter te begrijpen en relevantere zoekresultaten te leveren. Het integreren van LSI-woorden kan SEO-voordelen bieden.

Machine Learning

Machine Learning is een subveld van kunstmatige intelligentie (AI) dat zich richt op het ontwikkelen van algoritmen waarmee computers kunnen leren uit en zich aanpassen aan gegevens. In plaats van expliciete instructies te volgen, gebruiken machines statistische methoden om patronen in data te herkennen en beslissingen te nemen. Het wordt toegepast in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, financiën en aanbevelingssystemen.

Marketing automation

Marketing automation verwijst naar het gebruik van software en technologie om repetitieve marketingtaken te automatiseren, zoals e-mailcampagnes, social media-posts en advertentiebiedingen. Hiermee kunnen bedrijven efficiënter werken, gepersonaliseerde klantinteracties creëren en de ROI verbeteren door processen te stroomlijnen en relevante content op het juiste moment te leveren.

Meta Beschrijving (Meta Description)

Een Meta Beschrijving is een korte samenvatting van de inhoud van een webpagina, bedoeld om bezoekers in zoekmachineresultaten een voorproefje te geven. Hoewel het niet direct invloed heeft op de zoekrangschikking, kan een overtuigende beschrijving het doorklikpercentage (CTR) verhogen. Het verschijnt onder de paginatitel in zoekresultaten en is meestal beperkt tot 160 karakters.

Meta Keyword Tag

De Meta Keyword Tag is een meta-element in HTML dat vroeger werd gebruikt om zoekmachines te informeren over de kernwoorden van een webpagina. Echter, vanwege overmatig misbruik en het vullen van deze tag met irrelevante woorden (keyword stuffing), geven moderne zoekmachines, zoals Google, geen gewicht meer aan deze tag bij het rangschikken van pagina’s in zoekresultaten.

Meta tags

Meta tags zijn stukjes HTML-code in het hoofdgedeelte (‘head’) van een webpagina die informatie verschaffen over de inhoud van die pagina. Ze zijn niet direct zichtbaar voor bezoekers, maar helpen zoekmachines de pagina’s beter te begrijpen. Voorbeelden zijn de meta beschrijving, de meta keyword tag en de charset declaratie. Ze spelen een rol in SEO en de weergave van zoekresultaten.

Mobiele SEO

Mobiele SEO betreft het optimaliseren van websites voor een betere gebruikerservaring en prestaties op mobiele apparaten. Gezien de toename van mobiel internetgebruik, is het essentieel dat sites snel laden, leesbaar zijn en correct functioneren op smartphones en tablets. Mobiele SEO houdt rekening met ontwerp, laadsnelheid en lokale zoekoptimalisatie voor effectieve mobiele zoekresultaten.

Multilingual tag

Een Multilingual tag is een code-element dat wordt gebruikt om aan zoekmachines aan te geven dat een bepaalde webpagina beschikbaar is in meerdere talen. Door deze tags correct te implementeren, kunnen websites een betere gebruikerservaring bieden aan internationale bezoekers en voorkomen dat zoekmachines de meertalige inhoud als duplicaat beschouwen. Het helpt bij correcte taal- en regio-targeting in zoekresultaten.

NOODP

NOODP is een waarde voor de meta robots tag die webmasters instrueert om de beschrijving van de Open Directory Project (ODP), ook bekend als DMOZ, niet te gebruiken als snippet voor hun website in zoekmachineresultaten. Als zoekmachines een ODP-beschrijving voor een site herkennen, kan het gebruik van “NOODP” ervoor zorgen dat deze beschrijving wordt genegeerd ten gunste van de site’s eigen meta beschrijving.

NOYDIR

NOYDIR is een waarde voor de meta robots tag die webmasters instrueert om de beschrijving van Yahoo! Directory niet te gebruiken voor hun website in zoekmachineresultaten. Door “NOYDIR” te gebruiken, konden webmasters voorkomen dat zoekmachines de Yahoo! Directory-beschrijving gebruikten en in plaats daarvan hun eigen meta beschrijving of inhoudelijke snippet weergaven. Het was relevant toen Yahoo! Directory actief was.

Off page SEO

Off page SEO omvat alle optimalisatie-inspanningen buiten de eigenlijke website om de zoekmachineposities te verbeteren. Het richt zich voornamelijk op het verkrijgen van kwalitatieve backlinks, maar omvat ook sociale signalen, lokale SEO en andere externe factoren die de autoriteit en betrouwbaarheid van een site vergroten. Deze technieken versterken de perceptie van een website in het bredere webecosysteem.

On page SEO

On page SEO betreft alle optimalisaties direct op een webpagina om betere zoekmachineresultaten te bereiken. Dit omvat het optimaliseren van content, meta tags, URL-structuur, interne links, en site snelheid. Ook zijn zaken als mobiele responsiviteit, zoekwoordgebruik, en HTML-tags relevant. Het doel is om relevantie en kwaliteit te signaleren aan zoekmachines voor specifieke zoekopdrachten.

Organisch Verkeer

Organisch Verkeer verwijst naar bezoekers die een website bereiken via onbetaalde zoekresultaten in zoekmachines zoals Google of Bing. Het is het resultaat van effectieve SEO-praktijken. In tegenstelling tot betaald verkeer, dat voortkomt uit advertenties, is organisch verkeer gratis en wordt het gezien als een indicator van de kwaliteit en relevantie van de inhoud van een website voor bepaalde zoekopdrachten.

Outreach

Outreach is een proces waarbij individuen of bedrijven proactief contact opnemen met anderen om een bepaald doel te bereiken, zoals het verkrijgen van backlinks, samenwerkingen, gastblogmogelijkheden of publiciteit. In de context van digitale marketing en SEO, is outreach vaak gericht op het opbouwen van relaties met relevante websites en influencers om de zichtbaarheid en autoriteit van een website te vergroten.

PA (Page Authority)

PA (Page Authority) is een score ontwikkeld door Moz, bedoeld om te voorspellen hoe goed een specifieke pagina zal ranken in zoekmachineresultaten. Het wordt gemeten op een schaal van 1 tot 100, waarbij een hogere score wijst op een grotere kans om goed te ranken. PA is gebaseerd op diverse signalen zoals linkprofiel en is een nuttige maatstaf om de kracht en relevantie van een individuele pagina te beoordelen.

PageRank

PageRank is een algoritme ontwikkeld door Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin. Het evalueert de kwaliteit en het aantal links naar een webpagina om een relatieve score van de autoriteit en het belang van de pagina te bepalen. Hoewel het slechts één van de vele factoren is die Google gebruikt om zoekresultaten te rangschikken, werd het bekend als een fundamenteel concept in de vroege dagen van SEO.

PageRank Sculpting

PageRank Sculpting is een techniek waarbij webmasters proberen de stroom van PageRank binnen hun website te beïnvloeden door het gebruik van nofollow-tags op interne links. Het idee was om de waardeoverdracht naar minder belangrijke pagina’s te beperken en zo de ranking van belangrijkere pagina’s te versterken. Moderne SEO-experts beschouwen deze techniek als verouderd en minder effectief vanwege algoritmewijzigingen.

PageSpeed

PageSpeed verwijst naar de snelheid waarmee een webpagina laadt. Het is een essentiële factor voor gebruikerservaring en SEO. Google’s PageSpeed Insights is een populaire tool om de laadsnelheid van een pagina te meten en aanbevelingen te doen voor verbetering. Een snellere PageSpeed kan leiden tot betere gebruikerstevredenheid, hogere conversieratio’s en kan ook een positieve impact hebben op zoekmachinerankings.

Penalty

Penalty in de SEO-context verwijst naar een sanctie die door zoekmachines, voornamelijk Google, wordt opgelegd aan websites die de richtlijnen voor webmasters overtreden. Dit resulteert vaak in een daling van de zoekrangschikking of volledige verwijdering uit zoekresultaten. Penalties kunnen handmatig zijn, door directe actie van zoekmachineteams, of algoritmisch, door updates zoals Penguin of Panda.

Permalink

Permalink staat voor ‘permanente link’ en verwijst naar de specifieke en blijvende URL van een individuele webpagina of blogpost. Het is bedoeld om onveranderd te blijven, zodat andere websites of gebruikers ernaar kunnen linken zonder zich zorgen te maken over gebroken links in de toekomst. Een duidelijke en beschrijvende permalink-structuur is essentieel voor SEO en gebruikersvriendelijkheid.

PBN (Private Blog Network)

PBN (Private Blog Network) verwijst naar een netwerk van websites, vaak verkregen uit verlopen domeinen, specifiek opgezet om backlinks te creëren voor één hoofdwebsite. Het doel is om de zoekmachine rankings van de hoofdwebsite te verhogen. Hoewel PBN’s in het verleden effectief waren, beschouwen zoekmachines ze nu als een ‘black hat’ techniek en kunnen ze leiden tot penalties bij ontdekking.

Pillar page

Een Pillar page is een uitgebreide webpagina die een breed onderwerp in detail behandelt en fungeert als de belangrijkste hub voor een specifiek contentgebied. Het verbindt en verwijst naar gerelateerde sub-onderwerpen of blogposts (cluster content) binnen dat gebied. Deze structuur verbetert de contentorganisatie, gebruikerservaring en SEO, omdat zoekmachines de samenhang en autoriteit van het onderwerp gemakkelijker kunnen herkennen.

Google updates

Google-updates verwijzen naar veranderingen die Google doorvoert in zijn algoritmen om zoekresultaten te rangschikken en weergeven. Deze updates kunnen variëren van kleine aanpassingen tot grote veranderingen (core updates) die de manier waarop webpagina’s worden gerangschikt in de zoekresultaten aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Core updates

Core Updates: Google voert regelmatig ‘core’-updates uit, die algemene veranderingen in het hoofdalgoritme kunnen bevatten. Deze updates zijn niet altijd gericht op specifieke problemen zoals Panda of Penguin, maar kunnen een breed scala aan kwesties aanpakken.

Hier zijn enkele van de meest bekende Google-updates tot de kennisdatum van januari 2022:

 1. Panda Update (2011): Deze update was gericht op het verminderen van de zichtbaarheid van sites met dunne, duplicaat- of lage kwaliteit content. Het beloonde sites met unieke en waardevolle inhoud.
 2. Penguin Update (2012): Deze update had als doel het bestraffen van sites die in strijd waren met Google’s Webmaster-richtlijnen, vooral die welke zich bezighielden met over-optimalisatie en het gebruik van onnatuurlijke of spamachtige backlinks.
 3. Hummingbird Update (2013): Deze update was gericht op het beter begrijpen van de betekenis achter zoekopdrachten van gebruikers, waardoor Google betere resultaten kon leveren.
 4. Mobile Update (ook wel “Mobilegeddon” genoemd, 2015): Deze update gaf voorrang aan mobielvriendelijke websites in mobiele zoekresultaten.
 5. RankBrain (2015): Een machine learning-systeem dat helpt bij het interpreteren van zoekopdrachten en het selecteren van relevante pagina’s uit de index van Google.
 6. BERT Update (2019): Een update gericht op het verbeteren van het begrip van Google voor natuurlijke taalverwerking. BERT helpt Google om de context van woorden in zoekopdrachten beter te begrijpen.
 7. Possum Update (2016): Deze update was voornamelijk gericht op de lokale zoekresultaten. Met de Possum-update zag men dat bedrijven buiten de fysieke stadsgrenzen een boost kregen in de ranking voor zoekopdrachten in die stad. Ook werd er meer diversiteit geïntroduceerd in de resultaten door sites met een gedeeld adres of telefoonnummer te filteren.
 8. Fred Update (2017): Fred richtte zich op sites die voornamelijk zijn ontworpen om inkomsten te genereren uit advertenties en weinig of geen kwaliteitscontent bieden. Websites die overmatig adverteren, een slechte gebruikerservaring hebben of dunne content bevatten, werden waarschijnlijk door deze update getroffen.
 9. Medic Update (2018): Hoewel Google deze update nooit officieel “Medic” heeft genoemd, kreeg hij deze bijnaam van de SEO-community vanwege zijn schijnbare impact op medische en gezondheidssites. Echter, de update had invloed op veel meer dan alleen gezondheids- en medische sites. Het leek zich voornamelijk te richten op de kwaliteit van content en de autoriteit van de site, in lijn met Google’s “E-A-T” principes (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).
 10. Page Experience Update (2021): Deze update voegde nieuwe factoren toe aan het rangschikkingsalgoritme van Google, waaronder “Core Web Vitals”, die gaan over laadsnelheid, interactiviteit en stabiliteit van visuele content.
 11. Helpful content update (2022): Google’s “helpful content” systeem creëert een signaal voor geautomatiseerde classificatie om ervoor te zorgen dat zoekresultaten originele en nuttige content tonen, geschreven door en voor mensen.
 12. Review update (2023): Op 12 april 2023 introduceerde Google een vernieuwde Reviews Update, waarbij de focus niet langer enkel op producten ligt maar ook op diensten en andere zaken. Deze update kan een grote impact hebben op websites met veel recensie-inhoud.
Samen je project bespreken? Steeds Vrijblijvend.
 

Gerelateerde artikelen