fbpx

Privacybeleid

Een vlakke afbeelding van mensen die op een computer werken.

PRIVACYBELEID

RegioWebsites (hierna “RW”) is begaan met uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden (wij zullen dit uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Vult u een formulier in, dan komen uw gegevens bij ons per mail binnen (voornaam, achternaam, telefoonnummer, mailadres). Als u effectief klant wordt bij ons, dan slagen wij uw gegevens op voor administratieve doeleinden zoals o.a.  facturatie, opvolging via telefoon/mail, etc.

Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

RW verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal RW op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is RW de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat RW in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar RW niet verantwoordelijk voor is.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering
U kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info(@)regiowebsites(.)be.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn die nodig is om onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat RW de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.