fbpx

De Toekomst van Zoeken: Voice Search en Optimale Vindbaarheid

05/12/2023

In de wereld van digitale technologie is voice search voor voice search optimization. De technologie achter voice search heeft de manier waarop we informatie opzoeken drastisch veranderd.

In dit artikel gaan we dieper in op wat voice search is, waarom het zo belangrijk is, en hoe je de technologie kunt optimaliseren om het aantal voice searches te vergroten.

Wat is voice search

Wat is Voice Search en hoe werkt het?

Spraakzoekopdrachten zijn een technologie waarmee gebruikers zoekopdrachten op internet of binnen een specifieke applicatie kunnen uitvoeren door te spreken in plaats van te typen.

Deze technologie gebruikt spraakherkenning om gesproken commando’s te begrijpen en voert vervolgens de door de gebruiker gevraagde zoekopdrachten of acties uit. Hier is hoe het over het algemeen werkt:

 1. Activering: Voice search wordt mogelijk gemaakt door diverse stemgestuurde apparaten en platforms, zoals smartphones, slimme speakers, en digitale assistenten zoals Siri, Google Assistant en Alexa. Het proces begint meestal met een activeringswoord of -zin, zoals “Hey Siri”, “Oké Google” of “Alexa”, die de spraakzoekfunctie activeert.
 2. Spraakherkenning: Zodra geactiveerd, luistert het systeem naar de gesproken woorden van de gebruiker. Moderne spraakzoektechnologieën gebruiken geavanceerde spraakherkenningsalgoritmen om de gesproken woorden nauwkeurig te interpreteren.
 3. Verwerking: De gesproken woorden worden vervolgens omgezet in tekst. Deze tekst wordt verwerkt om de intentie van de gebruiker te begrijpen en de relevante zoekopdracht te formuleren.
 4. Zoekopdracht Uitvoeren: De geformuleerde zoekopdracht wordt uitgevoerd, hetzij binnen de app of op het internet.
 5. Resultaten: De resultaten van de zoekopdracht worden aan de gebruiker gepresenteerd, vaak zowel in visuele als gesproken vorm.

Spraakzoekopdrachten zijn handig voor handsfree bediening en worden veel gebruikt in smartphones, slimme luidsprekers en diverse andere slimme apparaten. Ze zijn vooral nuttig voor taken zoals het zoeken op internet, het bedienen van slimme apparaten in huis, het stellen van vragen, het instellen van herinneringen, en meer.

Waarom is Voice Search Belangrijk?

Voice search is belangrijk om verschillende redenen, vooral in onze steeds meer op technologie gerichte en verbonden wereld:

 1. Toegankelijkheid: Spraakzoekopdrachten maken technologie toegankelijker voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of het gebruik van traditionele apparaten, zoals ouderen of mensen met bepaalde handicaps.
 2. Gemak: Spraakgestuurde zoekopdrachten bieden gemak, vooral wanneer handmatige interactie lastig of onmogelijk is, zoals tijdens het rijden, koken, of wanneer je handen vol zijn.
 3. Efficiëntie: Spreken kan vaak sneller zijn dan typen, wat spraakzoekopdrachten efficiënt maakt voor snelle vragen of commando’s.
 4. Natuurlijke Interactie: Spraakgestuurde interfaces bieden een meer natuurlijke manier van interactie met technologie, die dichter bij menselijke communicatie ligt dan typen of klikken.
 5. Verbetering van Smart Home Devices: Met de opkomst van slimme huistechnologieën spelen spraakgestuurde commando’s een cruciale rol in het beheren van slimme apparaten thuis, zoals lichten, thermostaten en beveiligingssystemen.
 6. Ondersteuning voor Meertaligheid: Spraakzoekopdrachten kunnen gemakkelijker meertalige ondersteuning bieden, waardoor ze nuttig zijn in multiculturele en meertalige omgevingen.
 7. Mobiel Gebruik: Met de toename van mobiel gebruik bieden spraakzoekopdrachten een handige manier voor gebruikers om hun apparaten onderweg te gebruiken, vooral in situaties waar het niet handig is om te stoppen en te typen.
 8. Zoekgedrag Veranderen: Spraakzoekopdrachten veranderen de manier waarop mensen informatie zoeken, wat leidt tot meer conversatie-achtige zoekopdrachten en kan invloed hebben op SEO (Search Engine Optimization) en digitale marketingstrategieën.

De Toekomst van Zoeken: Voice Search en Optimale Vindbaarheid

Geschiedenis van Voice Search

Vroege Begin

In de jaren ’50 en ’60 begon de reis van voice search met de ontwikkeling van de eerste spraakherkenningssystemen. Het systeem ‘Audrey’ van Bell Laboratories kon bijvoorbeeld cijfers herkennen die werden uitgesproken door een beperkt aantal stemmen. Deze vroege systemen waren eenvoudig en konden slechts een zeer beperkt vocabulaire herkennen.

Doorbraken en Verbeteringen

De jaren ’90 markeerden een keerpunt met de introductie van systemen zoals Dragon Dictate, die spraak in tekst konden omzetten. Dit was mogelijk dankzij vooruitgangen in digitale opslag en verwerkingskracht. In de vroege jaren 2000 werd spraakherkenningstechnologie steeds meer geïntegreerd in alledaagse technologie, waaronder Microsoft Office en mobiele telefoons.

Modern Tijdperk

Het moderne tijdperk van voice search begon in de late jaren 2000 met de lancering van producten zoals Apple’s Siri, Google Now en Amazon’s Alexa. Deze producten brachten spraakherkenning naar het grote publiek en maakten het een integraal onderdeel van de dagelijkse technologie-ervaring.

Toekomst van Voice search

De Toekomst van Voice Search

De toekomst van voice search en spraakgestuurde technologieën ziet er veelbelovend uit, met verschillende ontwikkelingen en trends die de manier waarop we interactie hebben met apparaten en informatie kunnen transformeren:

 1. Verbeterde Nauwkeurigheid en Begrip: Voortdurende verbeteringen in natuurlijke taalverwerking (NLP) en machine learning zullen de nauwkeurigheid van spraakherkenning en het begrip van context, dialecten en verschillende talen verbeteren.
 2. Meer Persoonlijke Assistenten: We zullen waarschijnlijk een toename zien van persoonlijke, spraakgestuurde assistenten die beter kunnen anticiperen op behoeften en voorkeuren van gebruikers, gebaseerd op hun eerdere interacties en gedrag.
 3. Naadloze Integratie: Spraaktechnologie zal steeds meer geïntegreerd worden in diverse apparaten en aspecten van het dagelijks leven, van auto’s tot slimme huizen en zelfs openbare ruimtes, wat leidt tot meer verbonden en interactieve omgevingen.
 4. Voice Commerce: E-commerce zal waarschijnlijk sterk beïnvloed worden door spraaktechnologie, waarbij klanten steeds meer aankopen doen via spraakcommando’s, wat een verschuiving in online winkelgedrag betekent.
 5. Toename van Voice Search SEO: Bedrijven zullen zich meer gaan richten op optimalisatie voor spraakzoekopdrachten, wat nieuwe strategieën en benaderingen in zoekmachineoptimalisatie (SEO) vereist.

Integratie van Voice search in websites

Hoe kan ik voice search SEO implementeren in mijn website?

Omdat spraakzoekopdrachten vaak verschillen van traditionele tekstzoekopdrachten, vereist een website optimaliseren een specifieke aanpak. Hier zijn enkele sleutelstrategieën voor het implementeren van Voice Search SEO:

 1. Focus op Conversatie Sleutelwoorden: Aangezien spraakzoekopdrachten vaak meer conversatie en vraaggebaseerd zijn, is het belangrijk om lange-zin sleutelwoorden en natuurlijke taalpatronen te gebruiken in uw content.
 2. Optimaliseer voor Lokale Zoekopdrachten: Veel spraakzoekopdrachten zijn lokaal gericht, zoals het zoeken naar “restaurants in de buurt”. Zorg ervoor dat uw bedrijfsvermeldingen op Google Mijn Bedrijf en andere relevante platforms volledig en nauwkeurig zijn.
 3. Gebruik Gestelde Vragen: Veel spraakzoekopdrachten zijn vraaggestuurd. Implementeer een FAQ-sectie op uw website waarin veelgestelde vragen worden beantwoord met duidelijke en beknopte informatie.
 4. Verbeter de Laadsnelheid van de Website: Spraakgestuurde zoekopdrachten worden vaak gebruikt op mobiele apparaten, dus een snelle, mobielvriendelijke website is essentieel.
 5. Maak Gebruik van Schema Markup: Schema (of gestructureerde gegevens) helpt zoekmachines de context van uw inhoud te begrijpen. Dit is vooral belangrijk voor spraakzoekopdrachten omdat het helpt bij het leveren van precieze en relevante resultaten.
 6. Creëer Inhoud die Direct Antwoord Geeft: Veel spraakzoekopdrachten zijn op zoek naar snelle en directe antwoorden. Zorg ervoor dat uw content direct antwoord geeft op mogelijke vragen van gebruikers.
 7. Houd Rekening met Gebruikersintentie: Begrijp de intentie achter spraakzoekopdrachten. Mensen kunnen bijvoorbeeld op zoek zijn naar gedetailleerde informatie, locaties, instructies of specifieke diensten.
 8. Gebruik Sociale Media en Online Reviews: Positieve reviews en actieve sociale media accounts kunnen helpen bij lokale SEO, wat belangrijk is voor spraakgestuurde zoekopdrachten.

Wat is de invloed op lokale SEO?

Lokale spraakzoekopdrachten worden steeds gebruikelijker. Dit verwijst naar situaties waarbij mensen onderweg zijn en via hun mobiele apparaat zoeken naar nabijgelegen bedrijven of diensten.

Er is vastgesteld dat een groot deel van de zoekopdrachten lokaal georiënteerd is, en de verwachting is dat dit aantal alleen maar zal groeien.

Een eenvoudig voorbeeld van zo’n lokale spraakgestuurde zoekopdracht is het gebruik van Google op een smartphone om te zoeken naar: ‘dakwerker in de buurt’. In dit geval toonde het eerste organische zoekresultaat in Google het dichtstbijzijnde dakwerkersbedrijf.

Dit illustreert hoe Google effectief en nauwkeurig antwoordt op lokale zoekvragen via spraakgestuurde zoekopdrachten.

Hoe werkt Voice Search Advertising?

Voice Search Advertising verwijst naar het adverteren van producten of diensten via spraakgestuurde zoekopdrachten. Dit kan variëren van gesponsorde resultaten op slimme luidsprekers tot advertenties op spraakgestuurde mobiele apps. Hier zijn enkele belangrijke stappen en overwegingen voor het implementeren van Voice Search Advertising:

 1. Begrijp de Spraakzoekplatforms: Verschillende platforms, zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri, hebben elk hun eigen ecosysteem en regels voor adverteren. Het is belangrijk om te begrijpen hoe elk platform werkt en hoe advertenties daarin passen.
 2. Optimaliseer voor Conversatie Zoekopdrachten: Net als bij Voice Search SEO, moeten advertenties geoptimaliseerd zijn voor natuurlijke, conversatie zoekopdrachten. Dit omvat het gebruik van lange-tail sleutelwoorden en vraag-gebaseerde formuleringen.
 3. Focus op Lokale Advertenties: Veel spraakzoekopdrachten zijn lokaal georiënteerd, dus lokale advertenties kunnen bijzonder effectief zijn. Zorg ervoor dat u lokale targetingstrategieën toepast.
 4. Gebruik Gestelde Vragen in Advertenties: Creëer advertenties die antwoorden op veelgestelde vragen over uw product of dienst. Dit kan de relevantie en de kans vergroten dat uw advertentie wordt weergegeven in antwoord op een spraakopdracht.
 5. Maak Persoonlijke en Contextuele Advertenties: Probeer advertenties te maken die contextueel relevant zijn voor de gebruiker en zijn omgeving. Dit vereist een diepgaand begrip van uw doelgroep en hun gedrag.
 6. Ontwikkel een Sterke Call-to-Action (CTA): Omdat gebruikers interactie hebben via spraak, moet de call-to-action in uw advertentie duidelijk en gemakkelijk uit te voeren zijn met een spraakopdracht.
 7. Integreer met E-commerce: Voor productgerichte advertenties, overweeg integratie met e-commerce platforms die spraakgestuurde aankopen ondersteunen.

Voice search voor professionals

FAQ’s

Hoe verschilt Voice Search SEO van traditionele SEO?

Voice Search SEO focust meer op natuurlijke, conversatie zoekopdrachten en lange-zin sleutelwoorden, terwijl traditionele SEO zich vaak richt op kortere zoekwoorden en tekstgebaseerde inhoud.

Voice Search SEO vereist ook optimalisatie voor directe antwoorden en lokale zoekopdrachten, aangezien veel spraakzoekopdrachten vraag-gebaseerd en locatie-specifiek zijn.

Kunnen spraakgestuurde zoekopdrachten helpen bij het vergroten van mijn lokale bedrijfsbereik?

Spraakgestuurde zoekopdrachten zijn vaak lokaal georiënteerd. Door uw lokale SEO te verbeteren, bijvoorbeeld via Google Mijn Bedrijf en lokale sleutelwoorden, kunt u de zichtbaarheid van uw bedrijf vergroten voor mensen die in de buurt naar gerelateerde diensten of producten zoeken.

Is het noodzakelijk om mijn website aan te passen voor mobiele gebruikers voor effectieve Voice Search SEO?

Absoluut, veel spraakzoekopdrachten worden gedaan via mobiele apparaten.

Een mobielvriendelijke website die snel laadt, verbetert niet alleen de gebruikerservaring, maar helpt ook bij het rangschikken in zoekmachines, wat cruciaal is voor Voice Search SEO.

Hoe kan ik de effectiviteit van mijn Voice Search SEO-strategie meten?

U kunt de prestaties van uw website in termen van verkeer, zoekwoordrangschikkingen, en conversiepercentages meten met behulp van tools zoals Google Analytics.

Let specifiek op verkeer dat afkomstig lijkt van mobiele apparaten en zoekopdrachten die natuurlijke taal of vraagformaten gebruiken, omdat deze indicatief kunnen zijn voor spraakzoekopdrachten.

Samen je project bespreken? Steeds Vrijblijvend.
 

Gerelateerde artikelen